Books

1- M.Tektaş, E. Akdoğan: “Diferansiyel Denklemler ve Elektrik – Elektronik Devre Uygulamaları”, Marmara Üniversitesi Yayınları, ISBN 975-400-253-3, İstanbul, 2000. (full text)

2- Akdoğan, E., Demir, M. H., Aktan, M. E., & Koru, A. T. (2016). Elektrik-Elektronik Laboratuvarı Deney Kitabı. ( full text )

3- Akdoğan, E., Demir, M. H., Aktan, M. E., & Koru, A. T. (2017). Electrical-Electronics Laboratory Experiments. ( full text )