Domestic Conferences

1- Akdoğan, E., & Çelik, H. H. (2003, August). A Microstep Driver For Stepper Motor By Using PIC Microcontroller. Proceeding of Third International Advanced Technologies Symposium, (pp. 59-65).

2- Akdoğan, E. (2004, February). Yeni Bir Disiplin Olarak Mekatronik ve Türkiyede Mekatronik Eğitimi. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, (pp. 1362-1367).

3- Akdoğan, E., & Adlı, M. (2005, June). Alt Uzuvların Rehabilitasyonu için Geliştirilen Bir Robot Kolunun Kontrolü. Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı-TOK2005 (pp. 247-251).

4- Yalçın, B., Akdoğan, E., & Tüfekçi, C. S. (2013, September). Fizyoterapist Hareketlerinin Modellenmesi Amaçlı Model Referans Uyarlamalı Kontrolör Tasarımı. Türkiye Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı-TOK2013. (pp. 163-169).

5- Akdoğan, E. (2013, September). Bir Alt Disiplin Olarak Biyomekatronik. Türkiye Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı-TOK2013. (pp. 176-178).

6- Aktan, M. E., & Akdoğan, E. (2015, Eylül). Bir biyomekatronik laboratuvarının anatomisi. TOK 2015 Bildiriler Kitabı. Türkiye Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı-TOK2015, (pp. 35-40).

7- Kocaoğlu, S., & Akdoğan, E. (2015, Eylül). Üst Uzuv Dış İskelet Rehabilitasyon Robotları. TOK 2015 Bildiriler Kitabı. Türkiye Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı-TOK2015, (pp. 41-46).

8- Kocaoğlu S., Akdoğan E., "Biyomekatronik Kemik Uzatma Modülleri", Türk Otomatik Kontrol Milli Komitesi, TÜRKİYE, Eylül 2016, cilt.1, ss.359-364 (full text)

9- Tural K., Akdoğan E., (2017, Eylül). Akıllı telefonların algılayıcılarının verilerini kullanarak Yapay Sinir Ağları ile İnsan Hareketlerinin Sınıflandırılması. Türkiye Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı-TOK2017, (pp. 479-483). (full text)

10- Güney Ö.F., İşcan M., Akdoğan E., Bir üst uzuv rehabilitasyon robotu kullanarak EMG sinyalleriyle yapay sinir ağları tabanlı empedans tahmini, Türkiye Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı-TOK2017, (pp. 484-489). (full text)

11- Aktan M.E., Göker İ. , Akdoğan E., Öztürk B., "Mikrodenetleyici Tabanlı Kablosuz Elektromiyografi Cihazı Tasarımı, Üretimi ve Performans Analizi", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi - TIPTEKNO 2017, TRABZON, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.51-54. (full text)