Courses

Undergraduate

Analog Electronics
Izlence: (full text)

Ödev1 (Elektrik Devre Temelleri Tarama): (full text)

Lab 1 (Electrical-Electronics)
Izlence: (full text)

Lab 1 Kitabı: Akdoğan, E., Demir, M. H., Aktan, M. E., & Koru, A. T. (2016). Elektrik-Elektronik Laboratuvarı Deney Kitabı. (full text)

Multisim Temel Bilgiler Dokümanı: (full text)
Electronic Circuits
Izlence: (full text)Signals and Systems
Izlence: (full text)System Dynamics
Ders Izlencesi: (full text)

Bölüm 1: Sistem Dinamiğine Giriş (full text )

Bölüm 2: Dinamik Cevap ve Laplace Dönüşümü (full text )

Bölüm 3: Mekanik Sistemlerin Modellenmesi (full text )

Bölüm 4: Mekanik Sistemlerde yay ve Sönüm Elemanı (full text )

Bölüm 5: Blok Diyagramlar, Durum Değişken Modelleri ve Simülasyon Metodları (full text )

Bölüm 6: Elektrik ve Elektromekanik Sistemler (full text )

Bölüm 8: Zaman Domeninde Sistem Analizi (full text )

Bölüm 9: Frekans Domeninde Sistem Analizi (full text )

Mechatronics System Design
Proje Konuları (2017-2018): (full text)

Sunum formati (full text)

Poster Formati (full text)

Graduate

Artificial Intelligence in Mechatronics Eng. App.
İzlence (full text )

Konu 1: Yapay Zekaya Giriş ve Yeni Eğilimler (download)

Konu 2: Uzman Sistemler (download)

Uzman Sistemler Uygulama Örnekleri (download)

Konu 3: Yapay Sinir Ağları (download)

Konu 4: Makine Öğrenmesi (download)

Biomechatronics Systems
...
Robot Control
İzlence (full text )